Aktif Karbon Sözlüğü

Aktif Karbon Terminolojisi ve Tanımları

Aktif karbon endüstrisi bir sürü terminoloji kullanır, bu yüzden bazı yaygın terimleri tanımlamak için bu sözlüğü hazırladık.

Asitle Yıkanmış Karbon

Aktif karbonun suda çözünür külü gidermek için asitle yıkandığı bir işlemdir. Bu işlem, ayrıntılı spesifikasyon sayfalarında görüldüğü gibi karbonun toplam kül içeriğini de düşürür. Asitle yıkanmış aktif karbon, içme suyu ve gıda sınıfı uygulamaların arıtılmasında tercih edilir. Endüstriler arasında belediye su arıtma tesisleri, gıda işleme şirketleri, bira fabrikaları ve damıtma tesisleri bulunur.

Aktif Karbon

Maliyet etkinliği avantajı nedeniyle tercih edilen bir filtreleme ortamıdır. Kömür, hindistan cevizi kabuğu ve ahşap gibi malzemelerden elde edilen pelet, granül ve toz halinde bulunur. Ham kömür, organik kirleticilerin adsorbe olabileceği büyük bir iç gözenek yapısı oluşturmak için aşırı ısıtılır. Aktif karbon hem hava hem de su uygulamaları için kullanılır. Daha fazlasını sıkça sorulan sorular sayfamızda bulabilirsiniz.

Aktif Karbon
Aktif Karbon

Adsorpsiyon Nedir

Aktif karbon arıtımı söz konusu olduğunda, adsorpsiyon, bir molekülün aktif karbonun yüzey alanına yapışmasıdır. Aktif karbon, son derece geniş bir iç gözenek yapısına ve büyük bir yüzey alanına sahiptir. Moleküller bu gözeneklerin yüzeyine yapışacaktır.

Karbon Kül İçeriği

Kül, aktif karbonun gerçek bir özelliğidir. Aktif karbonun etkinliğini azaltır. Tüm aktif karbon ürünlerinde düşük kül içeriği bulacaksınız. Suda çözünür kül, su ile yıkanabilen kül içeriğidir. Genellikle, gıda sınıfı uygulamalar için tasarlanan aktif karbon, suda çözünür kül içeriğini gidermek için asitle yıkanır. Bu süreçte geride asit kalmaz.

Karbon Ters Yıkama

İlk bir ters yıkama ve ardından periyodik ters yıkamalar vardır. İlk ters yıkama, aktif karbonun kullanılmasından kaynaklanan ince parçacıkları ve tozu gidermek için kullanılabilir. Filtrenizi düzgün bir şekilde ters yıkamak için yavaş başlayın ve akışı hızlandırın. Bu, karbonun yavaşça genişlemesini sağlar. Hızlı başlamayın çünkü bu karbonu yukarı doğru itecektir. 15-20 dakika ters yıkayın. Periyodik olarak yapılan ters yıkamalar, aktif karbon gözeneklerinde sıkışabilecek uygulama parçacıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, bir araba yıkama müşterimizin filtreden çok miktarda sabun geçiyor. Zaman zaman, bazı aktif karbon gözeneklerini tıkayabilecek olan sabunu temizlemek için filtreyi ters yıkarlar.

Karbon Kapasitesi

Aktif karbon kapasitesi, kirleticileri yakalamak için mevcut olan alan miktarıdır. Örneğin, aktif karbon her 10 gram aktif karbon için 1 gram kirletici yakalayabilir. Bu, bu kirletici için aktif karbonun ağırlıkça %10 kapasiteye sahip olduğu anlamına gelir.

Aktif Karbon Temas Süresi Nedir

Temas süresi, kirleticilerin aktif karbonun yüzey alanıyla temas halinde olduğu süre miktarıdır. Konsantrasyon ne kadar yüksekse, o kadar fazla temas süresi gerekir. Temas süresinin artırılması, basınç düşüşünü azaltır. Hava fazı için bir buçuk saniyeden fazla olmasını, su fazı için ise 5 ila 10 dakika olmasını isteriz, ancak 10 ila 20 dakika arası idealdir.

Karbon Tetraklorür Sayısı Nedir

Genellikle buhar fazı karbonları için kullanılan aktif karbon kalitesinin bir ölçüsüdür. Karbonun ne kadar CTC’yi (karbon tetraklorür) gidereceğini görmek için yapılan bir testtir.

Granül Aktif Karbon Nedir

Granül aktif karbonu küçük kırık parçalar olarak düşünün. Şekilleri düzgün değildir. Tipik olarak 0,295 mm ila 4,70 mm arasında değişirler. Peletlenmiş aktif karbondan daha ucuzdurlar. Granül karbon örnekleri arasında 8×30, 20×50 ve 4×8 karbonları bulunur.

Tehlikeli Aktif Karbon Nedir

EPA tarafından belirlenen tehlikeli olarak kabul edilen ve daha güvenli bir şekilde kullanılması gereken seviyelere ulaşmış aktif karbon. Malzeme, DOT onaylı varillere veya büyük torbalara konulmalı, lisanslı bir kamyoncu tarafından taşınmalı ve lisanslı bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmeli veya yeniden etkinleştirilmelidir. Tehlikeli projeler, tehlikesiz projelere göre çok daha pahalıdır.

Karbon Nem Oranı Nedir

Nem, aktif karbonun gözeneklerini tıkayacak ve karbonun kirleticileri adsorbe etmesini engelleyecek kadar yoğunlaşmaya neden oluyorsa bir sorundur. Hava akışının çiğlenme noktası dışarıdaki havanın sıcaklığından daha yüksekse, karbon yatağında yoğuşma oluşacaktır. Klorlu çözücüleriniz varsa, nem ve yoğuşma bir sorundur, çünkü kimyasal reaksiyon iyi çalışmayacaktır. %50 nem iyi, %70-80 tolere edilebilir düzeydedir.

Karbon İyot Sayısı Nedir

Genellikle sıvı faz karbonları için kullanılan aktif karbon kalitesinin bir ölçüsüdür. Karbonun ne kadar iyot gidereceğini görmek için yapılan bir testtir.

Karbon Göz (Mesh) Boyutu Nedir

Granüllerin boyutunun bir ölçüsüdür. Bir aralıktır. Örneğin, 8×30, en büyük parçacıkların 1/8 inç ve en küçük parçacıkların 1/30 inç olduğunu belirtir. 8×30, granül boyutlarının 1/8 inç ile 1/30 inç arasında olacağı bir aralığı ifade eder. Daha büyük göz boyutlu karbonlar, daha az basınç düşüşü olduğu için hava arıtımı için kullanılır. Parçacık ne kadar küçükse, basınç düşüşü o kadar büyük olur. Su uygulamaları daha fazla temas süresi gerektirir ve bu nedenle kirleticiler aktif karbonun yüzey alanıyla neredeyse her zaman temas halinde olacak şekilde daha küçük parçacıklar kullanılır.

Karbon Nem İçeriği Nedir

Tipik olarak paketlendiği gibi ölçülen, aktif karbondaki su miktarının ölçüsüdür.

Peletlenmiş Aktif Karbon Nedir

Biçimli, silindirik karbon peletleri. Genellikle kömür parçaları halinde çıkarılır, toz haline getirilir ve kömür katranı veya petrol katranı bağlayıcı ile peletler halinde oluşturulur. Düşük akışlı ve düşük basınç düşüklü uygulamalar için kullanılır.

Karbon pH’ı Nedir

Asidik (0) -> Nötr (7) -> Bazik (14). pH, bir kimyasalın çözünürlüğünü etkiler, ancak yalnızca 2 veya 12 gibi çok büyük bir pH değeri büyük bir endişe kaynağıdır. Suda çözünür kül nedeniyle sıvı faz uygulamalarında pH yükselir. Kül içeriği ne kadar yüksekse, pH o kadar yüksek olur. Kömürün daha fazla külü olduğundan, pH’da daha yüksek bir başlangıç artışı olacaktır. Genel bir kural olarak, nötr (7.0) değerinin üzerindeki her pH birimi için karbon yatağının boyutunu yüzde yirmi artırmaktır.

Karbon Gözenek Yapısı Nedir

 • Mikrogözenek: 100 Å’ye kadar (< 1 nm)
 • Mezogözenek: 100-5000 Å arası (1-500 nm)
 • Makrogözenek: 5000 Å’den büyük (> 500 nm)

Toz Aktif Karbon Nedir

Toz halindeki aktif karbon. Genellikle su fazı uygulamalarında kullanılır. 100-325 mesh boyutlarında, 0,147 mm’den daha küçüktür. Kömür, hindistan cevizi kabuğu veya ahşap bazlı olabilir.

Karbon Basınç Düşüşü Nedir

Hava, karbondan geçerken hızındaki düşüş miktarı. Basınç düşüşü ne kadar azsa o kadar iyidir. Bu, aslında sadece 30-60 ft/min yüzeysel hızda doğrudur. Aktif karbon parçacıkları ne kadar küçükse, basınç düşüşü de o kadar büyük olacaktır. 12×40, 8×30’dan daha büyük bir basınç düşüşüne sahip olacaktır. Daha düşük sıcaklıklar, suyun daha yoğun olması nedeniyle basınç düşüşünü artırır.

Yeniden Etkinleştirilmiş Karbon Nedir

Kullanılmış ve karbonun tekrar kullanılabilmesi için kirleticilerin uzaklaştırılması/kaldırılması amacıyla döner fırında aşırı ısıtılan karbon. Yeniden etkinleştirme işlemi, karbonun %80’e kadar etkinliğini geri kazanabilir. Yeniden etkinleştirilmiş karbon, birçok uygulamanın arıtılması için daha ucuz bir seçenektir. Yeniden etkinleştirilmiş karbonun kullanılamayacağı tek uygulama gıda sınıfı uygulamalardır.

Karbon Yüzey Alanı Nedir

Aktif karbon, aldatıcı derecede devasa bir yüzey alanına sahiptir. Üretim süreci sırasında, büyük bir iç gözenek yapısı oluşturmak için aşırı ısıtılır. Kirleticiler, aktif karbonun yüzeyine adsorbe olur veya yapışır. Gözenek yapısını çıplak gözle göremezsiniz, ancak bir sünger gibi görünürler.

Karbon Sıcaklık İlişkisi

Sıcaklık 90°F’ye ulaştığında karbon, kirleticileri giderme etkinliğini kaybetmeye başlar. Yaklaşık 120°F’de karbon etkili bir şekilde çalışmaz. Sıvı kaynama noktasına ulaştığında karbon hiç çalışmayacaktır.

Günlük yaşamımızda farkında olmadan kullandığımız birçok ürünün arkasında sessiz bir kahraman yatar: Aktif karbon. Peki, aktif karbon nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bu blog yazısında, aktif karbonun gizemli dünyasına dalacak, ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hayatımızdaki yerini keşfedeceğiz.

Aktif Karbonun Sırrı: Gözenekli Yapısı

Aktif karbon, kömür, odun veya hindistan cevizi kabuğu gibi doğal malzemelerin yüksek sıcaklıkta işlenmesiyle elde edilen, inanılmaz derecede gözenekli bir malzemedir. Bu gözenekler, aktif karbonun yüzey alanını olağanüstü boyutlara çıkararak bir gram aktif karbonun bir futbol sahası büyüklüğünde bir yüzey alanına sahip olmasını sağlar. İşte bu devasa yüzey alanı, aktif karbonun kirleticileri yakalama ve tutma yeteneğinin sırrını oluşturur.

Aktif Karbonun Çalışma Prensibi: Adsorpsiyon

Aktif karbonun kirleticileri yakalama süreci, “adsorpsiyon” olarak adlandırılır. Bu süreçte, kirletici moleküller aktif karbonun yüzeyine yapışır ve orada hapsolur. Bu sayede, su veya hava gibi ortamlardan zararlı maddeler uzaklaştırılır. Aktif karbon, klor, ağır metaller, organik kimyasallar, kötü kokular ve hatta bazı bakterileri bile adsorbe edebilir.

Aktif Karbonun Hayatımızdaki Yeri

Aktif karbon, günlük hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkar. İşte aktif karbonun kullanıldığı bazı önemli alanlar:

 • Su Arıtma: Evlerimizdeki su filtreleri, belediye su arıtma tesisleri ve endüstriyel su arıtma sistemlerinde aktif karbon filtreler yaygın olarak kullanılır. Bu filtreler, suyun tadını ve kokusunu iyileştirirken aynı zamanda sağlığımızı tehdit eden kirleticileri de giderir.
 • Hava Temizleme: Aktif karbon filtreler, evlerimizdeki ve iş yerlerimizdeki hava temizleyicilerde, klima sistemlerinde ve endüstriyel tesislerdeki baca gazı arıtma sistemlerinde kullanılır. Bu filtreler, havayı temizleyerek alerjenleri, toksinleri ve kötü kokuları giderir.
 • Tıp: Aktif karbon, zehirlenme vakalarında acil müdahale olarak kullanılır. Zehirli maddeleri adsorbe ederek vücuttan atılmasına yardımcı olur.
 • Gıda Endüstrisi: Şeker rafinasyonu, alkollü içeceklerin berraklaştırılması ve bazı gıda ürünlerinin renklendirilmesi gibi işlemlerde aktif karbon kullanılır.

Aktif Karbon: Geleceğin Malzemesi

Aktif karbon, çevre dostu ve sürdürülebilir bir malzemedir. Yeniden etkinleştirilebilir ve tekrar kullanılabilir olması, aktif karbonu geleceğin en önemli malzemelerinden biri haline getirir. Özellikle su kıtlığı ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlarla mücadelede aktif karbonun önemi daha da artacaktır.

Aktif karbon, hayatımızın birçok alanında sessizce çalışan, ancak son derece önemli bir malzemedir. Suyu ve havayı temizlemek, zehirlenmeleri tedavi etmek ve gıda üretimini iyileştirmek gibi birçok alanda aktif karbonun gücünden yararlanıyoruz. Gözenekli yapısı ve adsorpsiyon yeteneği sayesinde aktif karbon, sağlığımızı ve çevremizi korumada önemli bir rol oynuyor.

En İyi 10 Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi 2025

Temiz ve güvenilir suya erişim her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu nedenle, evlerimizde en iyi su arıtma cihazı nı kullanarak temiz ve sağlıklı suya erişebiliriz.

Ancak, piyasada çok sayıda su arıtma cihazı modeli olması seçim yapmayı zorlaştırabilir.

Bu yazıda, 2024-2025 yılları için en iyi 10 su arıtma cihazı tavsiyesini bulabilirsiniz. Tavsiyelerimiz, kullanıcı yorumları, uzman değerlendirmeleri ve ürünlerin teknik özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Su Arıtma Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Suyunuzun Kalitesi: Yaşadığınız bölgedeki suyun kirlilik seviyesini ve arıtma ihtiyacını öğrenin.
 • İhtiyaçlarınız: Ailenizdeki kişi sayısı, su tüketim alışkanlıklarınız ve bütçeniz gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
 • Teknolojiler: Ters ozmoz, ultrafiltrasyon, aktif karbon gibi farklı su arıtma teknolojileri mevcuttur. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Suyunuzun kalitesine ve ihtiyaçlarınıza en uygun teknolojiyi seçmeniz önemlidir.
 • Filtreler: Su arıtma cihazlarının en önemli bileşenlerinden biri filtrelerdir. Filtrelerin tipi ve kalitesi, suyun arındırma seviyesini doğrudan etkiler. Kaliteli ve uzun ömürlü filtrelere sahip bir cihaz seçmeniz önemlidir.
 • Marka ve Model: Piyasada birçok farklı su arıtma cihazı markası ve modeli bulunmaktadır. Her markanın kendine özgü özellikleri ve fiyatları vardır. Araştırma yaparken, farklı markaları ve modelleri karşılaştırmanız ve kullanıcı yorumlarını okumanız önemlidir.
 • Yetkili Servis: Satın aldığınız cihazın yetkili servis ağına sahip olması önemlidir. Bu sayede, cihazınızda herhangi bir sorun yaşarsanız kolayca destek alabilirsiniz.
 • Garanti: Kaliteli su arıtma cihazları uzun ömürlüdür ve garanti kapsamındadır. Cihaz satın alırken garanti süresini ve kapsamını kontrol etmeyi unutmayın.

En İyi 10 Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi 2025

 1. Ethicwater Quantum Su Arıtma Cihazı
 2. Royal Green Luxplus
 3. Royal Green Softlime
 4. İhlas Aura Cebilon Platinum 101 PT
 5. Ethicwater Murica 75 Su Arıtma
 6. Aura İhlas Cebilon Unique
 7. A. O. Smith Daisy
 8. Arçelik 3140 SFC
 9. Bosch RDW0350 Su Arıtma Cihazı
 10. ETHIXFILTER Ethix2 Klor ve Tortu Su Filtrasyon Sistemi

En İyi Su Arıtma Cihazı Hangisi?

1- Ethicwater Quantum Su Arıtma Cihazı

Qantum su alkali su aritma cihazi
Quantum Alkali Su Arıtma Cihazı

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 6 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu en yüksek seviyede arındırır. Mineral takviyesi özelliği ile arıtılmış suyunuzu mineraller açısından da zenginleştirir. Paslanmaz tankı ve çift TDS ekranı ile gündemden düşmüyor. Ürün sayfası

2- Royal Green Luxplus

NSF Onayli Luxplus Su Aritma Cihazi dijital tank cihaz
NSF Onaylı Lux Plus Dijital Su Arıtma Cihazı

NSF Sertifikalı Akıllı filtre değişim göstergesi ve otomatik yıkama sistemi gibi pratik özelliklere sahip olan bu cihaz, yüksek su kapasitesi ile de öne çıkar. Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan cihaz, 6 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. Ürün sayfası

3- Royal Green Softlime

Royal Green Softlime Su Aritma Cihazi
NSF Onaylı Softlime Su Arıtma Cihazı

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 6 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. Housing sistem NSF sertifikalı bir ürün ile karşımıza çıkıyor. Ürün sayfası

4- İhlas Aura Cebilon Platinum 101 PT

platinum 1 63591 521296

NSF Sertifikalı Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 5 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu en yüksek seviyede arındırır. Mineral takviyesi özelliği ile arıtılmış suyunuzu mineraller açısından da zenginleştirir. Ürün sayfası

5- Ethicwater Murica 75 Su Arıtma

murica 75 banner min 2048x1303 1

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu tezgah altı su arıtma cihazı, 5 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. 75 litrelik tankı ile yüksek su kapasitesi sunar. Ürün sayfası

6- Aura İhlas Cebilon Unique

cebilon unique 1 56922 9289297

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 5 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. NSF sertifikalı bir ürün olup dijital göstergelere sahitir. Ürün sayfası

7- A. O. Smith Daisy

daisy

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 5 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. Ürün Sayfası

8- Arçelik 3140 SFC

image

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu tezgah altı su arıtma cihazı, 5 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. 8 litrelik tankı ile yüksek su kapasitesi sunar. Ürün sayfası

9- Bosch RDW0350 Su Arıtma Cihazı

bosch su aritma cihazi

Ters ozmoz teknolojisi ile çalışan bu cihaz, 6 aşamalı filtrasyon sistemi ile suyunuzu arındırır. Akıllı filtre değişim göstergesi ve otomatik yıkama sistemi gibi pratik özelliklere de sahiptir. Ürün sayfası

10- ETHIXFILTER Ethix2 Klor ve Tortu Su Filtrasyon Sistemi

ethixfilter ethix2 klor ve tortu su filtrasyon sistemi
ETHIXFILTER Ethix2 Klor ve Tortu Su Filtrasyon Sistemi

Sediment ve karbon filtreleri ile suyunuzu tortulardan ve kötü kimyasallardan arındırır. Klor ve ağır metal azaltımında yüksek performans gösterir. Ürün sayfası

Önemli Not: Her su arıtma cihazının kendine özel nitelikleri vardır. En iyi su arıtma cihazı, sizin özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olan cihazdır. Herhangi bir modeli satın almadan önce şu özelliklere dikkat edin:

 • Kullanılan Teknoloji (Ters ozmoz, ultrafiltrasyon vb.)
 • Filtrasyon Aşamaları
 • Su Kapasitesi
 • Mineral Ekleme Özelliği
 • Tasarım (Tezgah üstü/altı, yer kaplaması vb.)
 • Akıllı Özellikler (Filtre değişim göstergesi, su kalitesi takibi vb.)
 • Garanti Koşullar

Sizin İçin En İyi Seçenek

Yukarıda listelenen cihazların yanında piyasada araştırmaya değer başka modeller de bulunmaktadır. Satın alma kararı vermeden önce araştırmanızı yapmayı, farklı modelleri ve teknik özelliklerini karşılaştırmayı unutmayın!

 

Su Arıtma Cihazı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Araştırma Anahtardır!

Temiz ve sağlıklı su, yaşamın en temel ihtiyaçlarından biridir. Musluk suyu maalesef her zaman bu ihtiyacı karşılayamayabilir. Bu nedenle, evlerimizde güvenli ve lezzetli su ihtiyacını karşılamak için su arıtma cihazları kullanmak yaygınlaşmıştır.

Ancak, en iyi su arıtma cihazı hangisi? Herhangi bir ürüne “en iyi” diyebilmek için öncelikle ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi belirlemeniz gerekir.

Su arıtma cihazı satın almadan önce araştırma yapmak ve bilinçli bir seçim yapmak çok önemlidir. Bu yazıda, su arıtma cihazı alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları ve araştırma yaparken size yardımcı olacak ipuçlarını bulabilirsiniz.

Araştırma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Suyunuzun Kalitesi: Yaşadığınız bölgedeki suyun kirlilik seviyesini ve arıtma ihtiyacını öğrenin. Bu bilgiyi, su analizleri yaptırarak veya yerel su kurumundan bilgi alarak elde edebilirsiniz.
 • İhtiyaçlarınız: Ailenizdeki kişi sayısı, su tüketim alışkanlıklarınız ve bütçeniz gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Bu bilgiler doğrultusunda, size en uygun kapasitede ve özelliklerde bir cihaz seçebilirsiniz.
 • Teknolojiler: Ters ozmoz, ultrafiltrasyon, aktif karbon gibi farklı su arıtma teknolojileri mevcuttur. Her teknolojinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Suyunuzun kalitesine ve ihtiyaçlarınıza en uygun teknolojiyi seçmeniz önemlidir.
 • Filtreler: Su arıtma cihazlarının en önemli bileşenlerinden biri filtrelerdir. Filtrelerin tipi ve kalitesi, suyun arındırma seviyesini doğrudan etkiler. Kaliteli ve uzun ömürlü filtrelere sahip bir cihaz seçmeniz önemlidir.
 • Marka ve Model: Piyasada birçok farklı su arıtma cihazı markası ve modeli bulunmaktadır. Her markanın kendine özgü özellikleri ve fiyatları vardır. Araştırma yaparken, farklı markaları ve modelleri karşılaştırmanız ve kullanıcı yorumlarını okumanız önemlidir.
 • Yetkili Servis: Satın aldığınız cihazın yetkili servis ağına sahip olması önemlidir. Bu sayede, cihazınızda herhangi bir sorun yaşarsanız kolayca destek alabilirsiniz.
 • Garanti: Kaliteli su arıtma cihazları uzun ömürlüdür ve garanti kapsamındadır. Cihaz satın alırken garanti süresini ve kapsamını kontrol etmeyi unutmayın.

Su Arıtma Cihazı Tavsiyeleri

 • Filtre testleri yapılmış, tavsiye edilen ve garantili bir cihaz seçin.
 • Musluğunuzdan akan suyu güvenle içebileceğiniz, yemek, çay ve kahve yaparken de kullanabileceğiniz bir cihaz seçin.
 • Sürekli damacana ile su almanıza ve bunun için yüksek bütçeler ayırmanıza gerek kalmayan bir cihaz seçin.
 • Suyun içinde bulunan kum, kireç, bakteri, klor gibi bütün yabancı maddelerden arınmasını sağlayan bir cihaz seçin.
 • Sağlıklı suya erişmek için sadece musluğunuzu açmanız yeterli olacak bir cihaz seçin.
 • Suyu kirletici maddelerden arındırmanın yanında ayrıca mineraller açısından da sağlıklı olmasını sağlayan bir cihaz seçin.

Su arıtma cihazı satın almak önemli bir karardır. Bu nedenle, araştırma yapmak ve bilinçli bir seçim yapmak çok önemlidir. Yukarıda bahsedilen ipuçlarını göz önünde bulundurarak, aileniz için en uygun su arıtma cihazını seçebilirsiniz.

Unutmayın, temiz ve sağlıklı su, yaşamın temelidir. Doğru su arıtma cihazı ile siz de aileniz için güvenli ve lezzetli su sağlayabilirsiniz.

Bioetix Alkali Filtre

Bioetix Alkali Su, yaşamın kaynağıdır ve her gün sağlıklı ve temiz su içmek hayati önem taşır. Musluk suyu genellikle klor, kurşun ve diğer zararlı maddeler içerir. Bu maddeler zamanla vücudumuza zarar verebilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Alkali filtreler, suyun pH değerini yükselterek ve mineraller ekleyerek daha sağlıklı ve lezzetli hale getirir.

Ancak piyasada birçok farklı alkali filtre seçeneği mevcuttur ve hangisinin sizin için en iyi olduğunu seçmek zor olabilir. Bu yazıda, size en iyi alkali filtrenin Bioetix olduğunu neden düşündüğümüzü anlatacağız.

Bioetix’in En İyi Alkali Filtre Olmasının Sebepleri

 • NSF/ANSI/CAN 372 Kurşun İçermez Sertifikası: Bioetix filtre içeriği, kurşun gibi ağır metalleri içermediğini ve suyunuzu kirletmediğini teyit eden bu önemli sertifikaya sahiptir.
 • Ağır Metal İçermez: Bioetix filtreler, üretimde kullanılan hammaddelerin ağır metal içerme riskini en aza indiren özel bir teknoloji ile üretilmektedir.
 • Güvenilir Marka: Bioetix, 20 yılı aşkın tecrübesiyle su arıtma sektöründe lider bir markadır. Ürünleri her zaman en yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.
 • Kullanıcı Yorumları: Bioetix filtreler, kullanıcılar tarafından son derece beğenilmektedir. Birçok kullanıcı, filtrenin suyun tadını ve kokusunu önemli ölçüde iyileştirdiğini ve genel sağlıklarını da olumlu etkilediğini belirtmektedir.
 • Filtre Kapasitesi: Bioetix filtreler, farklı aile büyüklüklerine ve su kullanım miktarlarına uygun çeşitli kapasitelerde sunulmaktadır.
 • Fiyat: Bioetix filtreler, sunduğu yüksek kalite ve performansa kıyasla oldukça uygun fiyatlıdır.

Bioetix’in Sunduğu Ek Avantajlar:

Bioetix
Bioetix
 • Suyun pH Seviyesini Ayarlama: Bioetix filtreler, suyun pH değerini istediğiniz seviyeye ayarlamanıza imkan veren ek bir özelliğe sahiptir.
 • Kolay Kurulum: Bioetix filtreler, ev tipi su arıtma cihazlarına kolayca kurulabilir.
 • Uzun Ömürlü: Bioetix filtreler, ortalama olarak 6 ay ile 1 yıl arasında kullanılabilir.

Sağlıklı ve lezzetli su içmek istiyorsanız, Bioetix alkali filtre sizin için en iyi seçimdir. NSF/ANSI/CAN 372 Kurşun İçermez Sertifikası, ağır metal içermez özelliği, güvenilir markası ve kullanıcı yorumları Bioetix’i en iyi alkali filtre seçeneği haline getirmektedir. Bioetix filtreler, farklı aile büyüklüklerine ve su kullanım miktarlarına uygun çeşitli kapasitelerde sunulmakta ve oldukça uygun fiyatlıdır. Bioetix filtreler ile siz de aileniz için en iyisini seçebilir ve sağlıklı suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Bioetix alkali filtre hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.ethicwater.com.tr/urun/bioetix-alkali-filtre/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alkali filtre Nedir

Alkali filtre, suyun pH değerini yükselterek daha alkali hale getiren bir su arıtma filtresidir. pH değeri, bir maddenin ne kadar asidik veya alkali olduğunu ölçen bir ölçektir. 0’dan 14’e kadar uzanan bir ölçekte, 7 nötr olarak kabul edilir, 7’den küçük değerler asidik, 7’den büyük değerler ise alkalidir.

Musluk suyu genellikle 7 pH değerindedir, yani nötrdür. Alkali filtreler, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller ekleyerek suyun pH değerini 8-9.5 arasına yükseltir. Alkali suyun birçok sağlık faydası olduğu iddia edilmektedir, ancak bu iddiaların çoğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Alkali filtrenin faydaları olarak şunlar iddia edilmektedir

 • Vücudun pH dengesini korumaya yardımcı olur
 • Metabolizmayı hızlandırır
 • Sindirimi iyileştirir
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır
 • Cilt sağlığını iyileştirir
 • Enerji seviyesini yükseltir
 • Kanser riskini azaltır

Evde Sağlıklı Su Keyfi için Seçebileceğiniz Su Arıtma Cihazı Modelleri

Musluk suyunu içme suyu kalitesine yükselten su arıtma cihazı, evlerde suyun zararlı maddelerden arındırılmasını sağlayarak tüketim için güvenli hale getirir. Bu sistemler, kum, toz, çamur ve klor gibi maddeleri filtre ederek suyun temizlenmesine olanak tanır. Su arıtma cihazları, çeşitli özellik ve modellerle sunulmakta olup, NSF (Ulusal Sağlık Vakfı) onaylı cihazlar, suyun kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu açısından tercih edilmelidir. NSF onayı, cihazın suyu belirli sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde arıttığını gösterir, böylece suyun saflığı ve kalitesi hakkında güven verir.

Su arıtma sistemlerinin asıl amacı, musluk suyunun tadını ve kokusunu iyileştirerek mükemmel içme suyu sağlamaktır. Bu sistemler, genellikle kompakt yapıları sayesinde mutfaklarda kolayca yerleştirilebilir ve tezgâh altı modeller, özellikle alan tasarrufu sağlamak isteyenler için idealdir. Tezgâh altı su arıtma cihazları, içme suyu kalitesini artırırken aynı zamanda mutfakta daha fazla alan yaratır. Ayrıca, bu cihazlar hazır su alımı ihtiyacını ortadan kaldırarak uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.

Su arıtma cihazları, içme suyunun yanı sıra yemek pişirme ve kahve yapımında kullanılan suyun kalitesini de artırır. Özellikle NSF onaylı su arıtma cihazları, suyun güvenliğini ve kalitesini temin eder. Su arıtma sistemlerinin fiyatları, filtreleme teknolojisi, kapasite, boyut ve NSF onayı gibi özelliklere göre değişiklik gösterir. Sağlık ve ekonomik avantajlar sunan su arıtma cihazları, her evde olması gereken temel bir yatırımdır.

Su Arıtma Cihazlarının Çeşitli Özellikleri ve Avantajları

Su arıtma cihazları, suyu istenmeyen maddelerden arındırarak sağlıklı ve temiz içme suyu sağlamanın yanı sıra, suyun pH seviyesini yükselterek alkali su üretimi yapabilen ileri teknoloji ürünleridir. Bu cihazlar, alkali filtresi mevcut olduğunda, suyu daha alkali hale getirerek pH seviyesini 7.5 ile 9.5 arasına çıkarabilir. Alkali su, doğal mineraller açısından zenginleştirilmiş olup, vücut sağlığı için olumlu etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Su arıtma sistemlerinin sunduğu diğer öne çıkan özellikler şunlardır:

 • Mutfakta az yer kaplama özelliği sayesinde, değerli mutfak alanınızdan tasarruf edersiniz.
 • Alkali filtre, detoks filtre ve mineral filtre gibi çeşitli filtre seçenekleri, suyun kalitesini farklı yollarla iyileştirir.
 • Alkali filtreler, içerisindeki doğal minerallerle suyun pH seviyesini artırırken, mineral filtreler suya gerekli mineralleri ekleyerek içme suyunun mineral dengesini iyileştirir.
 • Detoks filtreler, su moleküllerinin yapısını küçülterek, vücuttaki toksin birikiminin önlenmesine yardımcı olur.
 • Elektrik gerektirmeyen modeller, enerji tasarrufu sağlar ve herhangi bir elektrik kaynağına bağlı kalmadan kullanım imkânı sunar.
 • Çeşitli su tankı kapasiteleri, farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.
 • Günlük 250 litreye kadar su üretebilen modeller, yüksek su ihtiyacı olan evler ve iş yerleri için idealdir.

Pompalı ve pompasız modeller arasındaki seçim, kullanılacak mekânın su basıncına göre değişiklik gösterebilir. Düşük su basıncına sahip alanlarda, pompalı modellerin seçilmesi, su arıtma cihazının verimli çalışmasını sağlar. Pompalı modeller, elektrikle çalışırken, pompasız modeller suyun doğal basıncı ile işlev görür. Eğer su basıncı 3 barın altındaysa, pompalı su arıtma cihazlarının kullanılması önerilir, bu sayede cihazın maksimum verimlilikte çalışması garanti altına alınır. Bu özellikler, su arıtma cihazı seçiminde dikkate alınması gereken önemli faktörler arasındadır.

Su Arıtma Cihazlarındaki Filtrelerin Özellikleri ve Faydaları

Su arıtma cihazlarının etkinliği, içerdikleri filtrelerin çeşitliliği ve kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu cihazlarda kullanılan mineral, alkalin ve detoks filtrelerinin yanı sıra, modern cihazlar genellikle beş aşamalı filtreleme sistemlerine sahiptir. Her bir filtre aşamasının suyun arıtılma sürecinde benzersiz bir rolü vardır:

Su Arıtma Cihazlarındaki Filtrelerin Özellikleri ve Faydaları

Kaba Tortu Filtresi

 • Amaç: Kum, çamur gibi büyük partikülleri suyun içinden çıkarmak.
 • Fayda: Diğer filtrelerin korunmasını sağlayarak, sistem ömrünü uzatır.
 • Ömür: Yaklaşık 6 ton su arıtımı, 6 ila 8 ay kullanım süresine eşdeğerdir.

CTO Karbon Blok Filtresi

 • Amaç: Renk, tat ve kokuyu düzenleyerek, klor ve ağır kimyasalları suyundan arıtmak.
 • Fayda: Membran filtresinin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.
 • Ömür: Kaba tortu filtresi ile benzer, yani yaklaşık 6-8 ay.

Aktif Granül Karbon Filtresi

 • Amaç: İlk iki aşamada arıtılamayan maddeleri (klor, böcek ilaçları, çeşitli kimyasallar) temizlemek.
 • Fayda: Su içerisindeki eriyik gazlar ve kimyasalların giderilmesi.

Membran Filtre

 • Amaç: Su içerisindeki tüm bakterileri ve kimyasalları yok etmek.
 • Fayda: Gözle görülemeyen zararlıları filtreleyerek saf su elde edilmesini sağlar.
 • Özellik: Mikron seviyesindeki son derece küçük gözenekler.

Post Karbon Filtre (Tatlandırıcı Filtre)

 • Amaç: Membran filtreden geçen suyun içilebilir hale gelmesini sağlamak.
 • Fayda: Su tadını iyileştirir, kokusunu giderir.

Özel Filtreler

 • Mineral Filtreler: Su üzerinde değişiklik yaparak kolesterol dengesine, cilt hidrasyonuna katkı sağlar ve antioksidan etki yaratır.
 • Alkalin Filtreler: Su pH’ını yükseltir, vücuda gerekli mineralleri sağlar, kemik erimesi ve diş çürüklerine karşı koruma sağlar.
 • Detoks Filtreler: Toksin birikimini önler, kilo verme sürecini destekler, metabolizmayı dengeler ve vücut enerjisini artırır.

Her su arıtma cihazının sahip olduğu filtre kombinasyonu, suyun kalitesini ve içme deneyimini doğrudan etkiler. Seçim yapmadan önce, suyunuzun ihtiyacına en uygun filtreleme teknolojisine sahip cihazları tercih etmek, uzun vadede sağlık ve tatmin açısından önem taşır. Bu nedenle, cihaz seçerken kapsamlı araştırma yapmak ve cihazın sunduğu filtreleme özelliklerini iyi anlamak önemlidir.

Su Arıtma Cihazlarının Kullanımının Avantajları

Su arıtma cihazları hem bireysel hem de çevresel açıdan birçok avantaj sunar. Hazır su tüketimini azaltarak ekonomik tasarruf sağlamanın yanı sıra, evde veya iş yerinde sürekli olarak temiz, sağlıklı ve içmeye hazır suya erişim imkânı sunar. Dünya genelinde temiz su kaynaklarının giderek azalması, su arıtma cihazlarının önemini daha da artırmaktadır. Bu cihazlar sayesinde, kaliteli suya erişim kolaylaşır ve birçok sağlık faydası sağlanır. Su arıtma cihazı kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

 • Klor ve diğer zararlı maddelerin giderilmesiyle suyun pH değeri ideal seviyelere ulaşır, sonuç olarak berrak ve sağlıklı su elde edilir.
 • Su içindeki ağır metaller, mikroorganizmalar, toz ve çamur gibi istenmeyen maddeler filtre edilir, suyun kötü kokusu ortadan kalkar.
 • Arıtılmış su ile hazırlanan yemekler daha lezzetli olur, suyun saf oluşu yemeklerin tadını ve kalitesini artırır.
 • Hızlı emilimi sayesinde, içilen su vücut tarafından daha kolay işlenir, böbrek ve bağırsaklar üzerindeki yükü azaltır.
 • Tansiyon hastaları için idealdir; arıtılmış su, sodyum ve potasyum dengesini koruyarak sağlıklı bir hidrasyon sağlar.

Su arıtma cihazlarının kullanımı, özellikle hazır suya göre maliyet etkinliği ve sağlık yönünden büyük faydalar sağlar. Çeşitli modeller ve boyutlarla sunulan bu cihazlar, her türlü ihtiyaca uygun bir çözüm sunar. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan su arıtma cihazları, sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan temiz ve güvenilir su erişimini garantiler.

Su Arıtma Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

Su arıtma cihazı seçimi, sağlıklı ve temiz içme suyuna erişim sağlamak için önemli bir adımdır. Doğru cihazı seçmek, uzun vadede hem maliyet etkinliği hem de memnuniyet açısından faydalı olacaktır. Alışveriş yaparken dikkate almanız gereken temel kriterler aşağıda sıralanmıştır:

 • NSF Sertifikası: Su arıtma cihazının ve bileşenlerinin NSF (Ulusal Sağlık Vakfı) sertifikasına sahip olması, ürünün belirli sağlık ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir. Bu sertifika, cihazın güvenilirliği ve etkinliği konusunda güvence sağlar.
 • Tasarım ve Kasa Türü: Su arıtma cihazları genellikle açık veya kapalı kasa olarak iki farklı tasarımda bulunur. Açık kasalı modellerde bağlantı kabloları ve filtreler görünürken, kapalı kasalı modeller tüm bileşenleri tek bir kasa içinde barındırır. Seçiminiz, estetik tercihlerinize ve bakım kolaylığına göre değişebilir.
 • Filtre Sayısı ve Niteliği: Filtreler, suyun kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Genellikle, daha fazla aşamalı filtre sistemleri (örneğin, 5 aşamalı filtreler) suyu daha etkili bir şekilde arıtarak daha iyi bir su kalitesi sunar. Ayrıca, membran filtrenin kalitesi ve performansı da suyun saflığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
 • Su Basıncı ve Pompalı/Pompasız Modeller: Evinizdeki veya ofisinizdeki su basıncı, hangi tip su arıtma cihazının uygun olduğunu belirlemede önemli bir faktördür. Eğer su basıncınız 3 barın altındaysa, pompalı bir su arıtma cihazı gerekebilir, çünkü bu cihazlar düşük basınçta bile etkili bir şekilde çalışabilir. 3 barın üstündeki su basıncı değerlerinde ise pompasız modeller yeterli olacaktır.

Bu kriterler doğrultusunda yapılacak titiz bir araştırma ve değerlendirme, ihtiyaçlarınıza en uygun su arıtma cihazını bulmanızı sağlayacaktır. Seçiminizi yaparken, cihazın bakım ihtiyaçları, değiştirilmesi gereken filtrelerin maliyeti ve kullanım kolaylığı gibi faktörleri de göz önünde bulundurun. Uygun bir su arıtma cihazı seçmek, sağlıklı içme suyuna erişimin yanı sıra uzun vadede ekonomik tasarruf sağlayacaktır.

Tezgâh Altı Su Arıtma Cihazı Seçiminde Fiyat Belirleyicileri

Tezgâh altı su arıtma cihazları, evlerde temiz ve sağlıklı içme suyu sağlama konusunda son derece etkilidir. Ancak, piyasadaki geniş ürün yelpazesi, farklı fiyatlandırma kriterleriyle birlikte, alıcılar için karar verme sürecini karmaşık hale getirebilir. Bu cihazların fiyatlarını etkileyen başlıca faktörleri anlamak, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir seçim yapmanızı kolaylaştırır. İşte tezgâh altı su arıtma cihazı fiyatlarını belirleyen unsurlar:

 • Tank Kapasitesi: Daha büyük tank kapasitesine sahip su arıtma cihazları, genellikle daha yüksek fiyat etiketine sahiptir. Ancak, ailenizin su tüketim miktarına bağlı olarak, ihtiyaç duyduğunuz tank boyutunu belirlemek önemlidir. Küçük bir aile için büyük tank kapasitesine gerek olmayabilir.
 • Kasa Tasarımı: Açık kasa ve kapalı kasa tasarımları, estetik ve bakım kolaylığı açısından farklılıklar sunar. Kapalı kasa tasarımları genellikle daha pahalıdır, çünkü daha estetik bir görünüm sunar ve bileşenleri koruma altına alır.
 • Filtre Sayısı ve Türü: Cihazdaki filtre sayısı ve türü, su arıtma kalitesini doğrudan etkiler. Daha fazla filtre aşamasına sahip cihazlar, genellikle suyu daha etkin bir şekilde arıtarak daha yüksek fiyatlandırılır. Filtrelerin kalitesi ve değiştirilme sıklığı da maliyeti etkiler.
 • Pompalı ve Pompasız Modeller: Su basıncınıza bağlı olarak, pompalı veya pompasız bir model seçmeniz gerekebilir. Pompalı modeller, düşük su basıncında bile etkili çalışma sağlar, ancak genellikle pompasız modellere göre daha pahalıdır.
 • Filtre Değişim Kolaylığı ve Maliyeti: Cihazın filtrelerinin ne kadar sık değiştirilmesi gerektiği ve bu filtrelerin maliyeti, uzun vadeli kullanım giderlerini etkiler. Filtreleri kolayca değiştirebilir ve uygun fiyatlı yedek filtreler bulabilirseniz, genel maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Alacağınız su arıtma cihazı hakkında bilinçli bir karar vermek için, yukarıdaki faktörleri dikkate almanız önemlidir. Fiyatın yanı sıra, cihazın su arıtma performansı, bakım kolaylığı ve kullanım ömrü gibi özelliklerini de göz önünde bulundurun. İhtiyaçlarınıza en uygun cihazı seçmek hem uzun vadeli memnuniyetinizi hem de su arıtma sisteminizin etkinliğini garantiler.

Su Arıtma Cihazında Filtre Değişimi ve Yedek Parça Temini Önemi

Su arıtma cihazlarının etkili ve verimli çalışabilmesi için düzenli filtre değişimi şarttır. Filtrelerin ömrü, kullanım sıklığına ve suyun kalitesine göre değişiklik gösterir, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında bir değişim önerilir. Düşük kullanım durumlarında bu süre 2 yıla kadar uzayabilir. Filtre değişimini profesyonel destek alarak ya da kendiniz yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Kendi başınıza filtre değişimi yapmayı tercih ederseniz, aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

 1. Su kaynağı ile cihaz arasındaki vanayı kapatın.
 2. Cihazın tank vanasını kapatın.
 3. Koruyucu contayı çıkarın, eski filtreyi yerinden alın ve yeni filtreyi takın. Sonrasında koruyucu contayı tekrar yerine takın.
 4. Kapattığınız vanaları tekrar açın.

Filtre değişimi sonrası, suyun tadında geçici bir değişiklik olabilir. Bu durum, genellikle birkaç hafta içinde normalleşir.

Yedek parçaların kolay bulunabilirliği de su arıtma cihazı kullanımının bir diğer önemli yönüdür. Musluklar, bağlantı parçaları, contalar gibi yedek parçaların temin edilebilir olması, cihazın uzun ömürlü kullanımı için kritik öneme sahiptir. Yedek parça ve filtre temini konusunda güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak, cihazınızın performansını ve suyun kalitesini korumanıza yardımcı olur.

Su arıtma cihazı ve yedek parçalarını temin ederken, geniş ürün yelpazesi sunan ve ücretsiz montaj gibi avantajlar sağlayan güvenilir sağlayıcıları tercih etmek önemlidir. Bu tür sağlayıcılar hem kaliteli ürünler sunar hem de sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz destek ve hizmetleri sağlama konusunda güven verir. Su arıtma cihazınız için filtre ve yedek parça alışverişi yaparken, ürün çeşitliliği ve müşteri hizmetleri kalitesi yüksek olan tedarikçileri seçmek, uzun vadede hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlar.

Su Arıtma Cihazları Hakkında Merak Edilenler: Sıkça Sorulan Sorular

Su arıtma cihazı kategorisiyle ilgili sıkça sorulan sorular, kullanıcıların en iyi su arıtma cihazını seçme sürecini ve su arıtma cihazları hakkında genel bilgileri içerir. Bu sorular, su arıtma cihazı seçimi, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler sunar:

En İyi Su Arıtma Cihazı Hangisi?

En iyi su arıtma cihazı seçimi, kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişir. NSF sertifikalı cihazlar, suyun kalite ve güvenlik standartlarını karşıladıklarını gösteren bir belgeye sahip oldukları için tercih edilebilir. Filtreleme teknolojisi, su arıtma kapasitesi ve kullanıcı ihtiyaçları gibi faktörlere göre değişir.

Su Arıtma Cihazı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Su Arıtma Kapasitesi: Günlük su tüketiminize uygun kapasiteye sahip cihazları tercih etmelisiniz.
 • Filtreleme Teknolojisi: 5 aşamalı ve NSF onaylı alkali filtreler gibi özelliklere sahip cihazlar tercih edilebilir.
 • Fiyat: Cihazın fiyatı ve sahip olduğu özellikler dikkate alınmalıdır.

Su Arıtma Cihazı Ne Kadar Atık Su Atar?

Su arıtma cihazlarında genel olarak 1/3 oranında atık su üretimi söz konusudur. Yani 1 litre temiz su elde etmek için yaklaşık 2 litre atık su üretilir. Bu oran, cihazın modeline ve markasına göre değişiklik gösterebilir.

Su Arıtma Cihazı Filtresi Ne Zaman Değiştirilir?

Filtrelerin değişim süresi, filtre tipine ve kullanılan suyun miktarına göre değişir:

 • Mikron Filtreler: Genellikle 6 ayda bir.
 • Karbon Filtreler: 6 ayda bir.
 • Membran Filtreler: 12 ila 24 ayda bir.
 • Post Karbon Filtreler: 12 ayda bir.

Filtre değişim zamanı, suyun tadında veya kokusunda değişiklik fark edildiğinde de gelmiş olabilir.

Su Arıtma Cihazı Nasıl Takılır?

Su arıtma cihazının kurulumu genellikle profesyonel destek gerektirir. Kurulum, birçok parçanın birbirine doğru şekilde bağlanmasını ve sistemin doğru çalışma prensiplerine uygun şekilde ayarlanmasını içerir. Kurulum için profesyonel yardım alınması önerilir.

En Çok Satan Su Arıtma Cihazları Hangileri?

Bu, piyasa koşullarına ve kullanıcı tercihlerine göre değişebilir. Popüler modeller arasında Murica, Quantum, Ternion Dijital Göstergeli Inox Alkali Su Arıtma Cihazı, Triasoft Kaliteli Su Arıtma Cihazı ve ETHIXFILTER Ethix2 Klor ve Tortu Su Filtrasyon Sistemi gibi markalar yer alabilir. Ancak, en çok satan modelleri belirlerken güncel kullanıcı yorumları ve satış verileri dikkate alınmalıdır.

Şebeke Suyunun Zorlukları ve ETHIXFILTER’ın Çözümü

Son yıllarda, şebeke suyu sistemlerinin karşılaştığı zorluklar giderek artmaktadır. Musluk suyuna kurşun, arsenik gibi ağır metallerin yanı sıra glisofat, PFAS ve mikroplastikler gibi zararlı kimyasalların sızması, kamu sağlığı için ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu sorunlar, suyun güvenliğini sağlama konusunda yeni ve etkili çözümler arayışını hızlandırmıştır.

Şebeke Suyunun Karşılaştığı Sorunlar

Şebeke suyu sistemleri, ağır metaller, kimyasal kirleticiler ve mikrobiyolojik tehditler gibi çok çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Kurşun ve arsenik gibi ağır metallerin musluk suyuna sızması, insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Bunun yanı sıra, glisofat ve PFAS gibi ‘sonsuza kadar’ kimyasalların varlığı, suyun kimyasal bileşimini tehlikeli şekilde değiştirebilir. Mikroplastikler ve mikrobiyolojik kirleticiler ise içme suyunun güvenliğini daha da riske atar.

ETHIXFILTER’ın Çözümü: Gelişmiş Ozmoz Teknolojisi

ETHIXFILTER, şebeke suyundaki bu sorunları ele almak için Gelişmiş Ozmoz su arıtma teknolojisini kullanır. Ters Ozmoz, suyu arıtmak için en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilir. Bu yöntem, suyun sterilize edilmesini sağlayarak, virüsler ve bakteriler dahil sudaki safsızlıkların %99’una kadarını giderir.

ters ozmoz calisma sekli

Gelişmiş Ozmozun Avantajları

 • Yüksek Arıtma Kapasitesi: ETHIXFILTER’ın kullandığı Gelişmiş Ozmoz sistemi, 0,0001 mikron boyutundaki gözeneklere sahip membrandan geçirerek, virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere 0,02 ila 1,0 mikron boyutundaki tüm kirleticileri arıtabilir.
 • Geniş Kapsamlı Koruma: Bu teknoloji, ağır metaller, kimyasal kirleticiler ve mikrobiyolojik tehditlere karşı geniş kapsamlı bir koruma sağlar.
 • Güvenilir Su Kaynağı: ETHIXFILTER, kullanıcılarına güvenilir ve temiz bir içme suyu kaynağı sunar, böylece suyun kalitesi konusundaki endişeleri azaltır.

Şebeke suyu sistemlerinin karşı karşıya olduğu mevcut sorunlar göz önüne alındığında, ETHIXFILTER‘ın Gelişmiş Ozmoz teknolojisi, içme suyunu arıtmak ve güvenli hale getirmek için etkili bir çözüm sunar. Bu teknoloji, ağır metaller, kimyasal kirleticiler ve mikrobiyolojik tehditlerden arındırılmış, güvenli ve temiz içme suyu sağlayarak, halk sağlığını koruma konusunda önemli bir adım oluşturur.

İçme Suyu Tüketiminin Önemi ve Yönergeleri

Su, yaşamın devamı için vazgeçilmez bir kaynaktır. İnsan vücudunun büyük bir kısmını oluşturan su, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli olan en temel ihtiyaçlardan biridir. Bu makalede, günlük su tüketim modellerinin önemi, içme suyu tüketimi için belirlenen standartlar ve suyun sağlığımız üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Su Tüketiminin Önemi

Su, vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bir maddedir. Sindirimden, besinlerin taşınmasına, vücut ısısının düzenlenmesinden, atık maddelerin vücuttan atılmasına kadar birçok hayati işlevde suyun rolü büyüktür. Günlük alınan su miktarı, aynı zamanda içerdiği mineraller açısından da önem taşır.

Günlük Su İhtiyacı

Bir kişinin günlük su ihtiyacı, zorunlu su kayıplarına ek olarak, fiziksel efor ve iklim koşullarından kaynaklanan ter kayıplarına göre değişiklik gösterir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Gıda Bilimleri Enstitüsü (ILSI), yetişkinler için günde ortalama 2 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu miktar, çeşitli faktörlere göre artabilir.

Faktörlere Göre Su İhtiyacı

Sıcak iklimlerde veya yoğun fiziksel aktivite sırasında terleme ile su kaybı artar ve bu durum, su ihtiyacını önemli ölçüde artırabilir. ABD Ordusu, ısı kategorilerine göre saatlik su alımını tahmin etmiş ve aşırı sıcak koşullarda günlük su tüketimi miktarının 11,35 litreye kadar çıkabileceğini belirtmiştir.

Tablo 1. Hidrasyon için Gerekli Su Hacmi (litre/gün) – Referans değer tahminleri, WHO 2003

Ortalama Koşullarda Yüksek Sıcaklıkta Beden (El) İşçiliği Gebelik/Emzirme Döneminde Toplam İhtiyaçlar
Yetişkin Kadın 2.2 lt 4.5 lt 4.8 lt (hamilelik)

3.3 lt (emzirme)

Yetişkin Erkek 2.9 lt 4.5 lt
Çocuklar 1.0 lt 4.5 lt

İçme Suyu Tüketimi ve Sağlık

Su tüketimi, sadece susuzluk hissini gidermekle kalmaz, aynı zamanda vücudun genel sağlığını da destekler. Yeterli su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar ve kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Su ve Hidrasyon

Hidrasyon, vücudun su dengesinin korunması anlamına gelir. İyi bir hidrasyon seviyesi, enerji seviyesinin ve konsantrasyonun artmasına, cilt sağlığının iyileşmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Su Tüketimi Kaynakları

İnsanlar, günlük su ihtiyaçlarını doğrudan içme suyu, yiyecekler ve diğer içecekler yoluyla karşılarlar. Yiyeceklerin metabolizması sonucunda da vücuda su kazandırılır. Günlük ortalama sıvı alımının yaklaşık üçte biri yiyeceklerden sağlanırken, geriye kalan ihtiyaç sıvı tüketimi ile karşılanmalıdır.

İçme Suyu Standartları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer düzenleyici kurumlar, içme suyunun kalitesi ve güvenliği konusunda belirli standartlar ve yönergeler geliştirmiştir. Bu standartlar, suyun içerdiği minerallerin yanı sıra potansiyel olarak zararlı kirleticilere karşı da koruma sağlar.

Su tüketimi, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Günlük su ihtiyacının doğru bir şekilde karşılanması, vücudun düzgün çalışmasını sağlar ve birçok sağlık sorununun önlenmesine yardımcı olur. İçme suyu tüketimi konusunda bilinçli olmak ve günlük tüketim miktarlarını uygun şekilde ayarlamak, genel sağlığın korunması için önemlidir.

Haber Bültenine Kaydolun

30.000+ Aboneye katılın ve her Cumartesi yeni bir indirim kuponu kazanma hakkı yakalayın…

Adres

Ragıp Tüzün Caddesi No: 351 Yenimahalle Ankara / Türkiye

Bize Ulaşın

0505 072 18 18

iletisim@paglia.com.tr

Uygulamayı şimdi indirin!

google-play
app-store
Paglia Logo
Paglia Water, yüksek kaliteli filtreler, su arıtma cihazları, su arıtma yedek parçaları ile Türkiye’deki en iyi online su arıtma mağazası olmaktan gurur duymaktadır …

Bilgi

Kategoriler

Hizmetlerimiz

Ödeme Sistemlerimiz:

Telif Hakkı © 2023 Paglia. Her hakkı saklıdır.
X
Add to cart