Aktif Karbon

Aktif Karbon Sözlüğü

Aktif Karbon Terminolojisi ve Tanımları

Aktif karbon endüstrisi bir sürü terminoloji kullanır, bu yüzden bazı yaygın terimleri tanımlamak için bu sözlüğü hazırladık.

Asitle Yıkanmış Karbon

Aktif karbonun suda çözünür külü gidermek için asitle yıkandığı bir işlemdir. Bu işlem, ayrıntılı spesifikasyon sayfalarında görüldüğü gibi karbonun toplam kül içeriğini de düşürür. Asitle yıkanmış aktif karbon, içme suyu ve gıda sınıfı uygulamaların arıtılmasında tercih edilir. Endüstriler arasında belediye su arıtma tesisleri, gıda işleme şirketleri, bira fabrikaları ve damıtma tesisleri bulunur.

Aktif Karbon

Maliyet etkinliği avantajı nedeniyle tercih edilen bir filtreleme ortamıdır. Kömür, hindistan cevizi kabuğu ve ahşap gibi malzemelerden elde edilen pelet, granül ve toz halinde bulunur. Ham kömür, organik kirleticilerin adsorbe olabileceği büyük bir iç gözenek yapısı oluşturmak için aşırı ısıtılır. Aktif karbon hem hava hem de su uygulamaları için kullanılır. Daha fazlasını sıkça sorulan sorular sayfamızda bulabilirsiniz.

Aktif Karbon
Aktif Karbon

Adsorpsiyon Nedir

Aktif karbon arıtımı söz konusu olduğunda, adsorpsiyon, bir molekülün aktif karbonun yüzey alanına yapışmasıdır. Aktif karbon, son derece geniş bir iç gözenek yapısına ve büyük bir yüzey alanına sahiptir. Moleküller bu gözeneklerin yüzeyine yapışacaktır.

Karbon Kül İçeriği

Kül, aktif karbonun gerçek bir özelliğidir. Aktif karbonun etkinliğini azaltır. Tüm aktif karbon ürünlerinde düşük kül içeriği bulacaksınız. Suda çözünür kül, su ile yıkanabilen kül içeriğidir. Genellikle, gıda sınıfı uygulamalar için tasarlanan aktif karbon, suda çözünür kül içeriğini gidermek için asitle yıkanır. Bu süreçte geride asit kalmaz.

Karbon Ters Yıkama

İlk bir ters yıkama ve ardından periyodik ters yıkamalar vardır. İlk ters yıkama, aktif karbonun kullanılmasından kaynaklanan ince parçacıkları ve tozu gidermek için kullanılabilir. Filtrenizi düzgün bir şekilde ters yıkamak için yavaş başlayın ve akışı hızlandırın. Bu, karbonun yavaşça genişlemesini sağlar. Hızlı başlamayın çünkü bu karbonu yukarı doğru itecektir. 15-20 dakika ters yıkayın. Periyodik olarak yapılan ters yıkamalar, aktif karbon gözeneklerinde sıkışabilecek uygulama parçacıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, bir araba yıkama müşterimizin filtreden çok miktarda sabun geçiyor. Zaman zaman, bazı aktif karbon gözeneklerini tıkayabilecek olan sabunu temizlemek için filtreyi ters yıkarlar.

Karbon Kapasitesi

Aktif karbon kapasitesi, kirleticileri yakalamak için mevcut olan alan miktarıdır. Örneğin, aktif karbon her 10 gram aktif karbon için 1 gram kirletici yakalayabilir. Bu, bu kirletici için aktif karbonun ağırlıkça %10 kapasiteye sahip olduğu anlamına gelir.

Aktif Karbon Temas Süresi Nedir

Temas süresi, kirleticilerin aktif karbonun yüzey alanıyla temas halinde olduğu süre miktarıdır. Konsantrasyon ne kadar yüksekse, o kadar fazla temas süresi gerekir. Temas süresinin artırılması, basınç düşüşünü azaltır. Hava fazı için bir buçuk saniyeden fazla olmasını, su fazı için ise 5 ila 10 dakika olmasını isteriz, ancak 10 ila 20 dakika arası idealdir.

Karbon Tetraklorür Sayısı Nedir

Genellikle buhar fazı karbonları için kullanılan aktif karbon kalitesinin bir ölçüsüdür. Karbonun ne kadar CTC’yi (karbon tetraklorür) gidereceğini görmek için yapılan bir testtir.

Granül Aktif Karbon Nedir

Granül aktif karbonu küçük kırık parçalar olarak düşünün. Şekilleri düzgün değildir. Tipik olarak 0,295 mm ila 4,70 mm arasında değişirler. Peletlenmiş aktif karbondan daha ucuzdurlar. Granül karbon örnekleri arasında 8×30, 20×50 ve 4×8 karbonları bulunur.

Tehlikeli Aktif Karbon Nedir

EPA tarafından belirlenen tehlikeli olarak kabul edilen ve daha güvenli bir şekilde kullanılması gereken seviyelere ulaşmış aktif karbon. Malzeme, DOT onaylı varillere veya büyük torbalara konulmalı, lisanslı bir kamyoncu tarafından taşınmalı ve lisanslı bir geri dönüşüm tesisinde imha edilmeli veya yeniden etkinleştirilmelidir. Tehlikeli projeler, tehlikesiz projelere göre çok daha pahalıdır.

Karbon Nem Oranı Nedir

Nem, aktif karbonun gözeneklerini tıkayacak ve karbonun kirleticileri adsorbe etmesini engelleyecek kadar yoğunlaşmaya neden oluyorsa bir sorundur. Hava akışının çiğlenme noktası dışarıdaki havanın sıcaklığından daha yüksekse, karbon yatağında yoğuşma oluşacaktır. Klorlu çözücüleriniz varsa, nem ve yoğuşma bir sorundur, çünkü kimyasal reaksiyon iyi çalışmayacaktır. %50 nem iyi, %70-80 tolere edilebilir düzeydedir.

Karbon İyot Sayısı Nedir

Genellikle sıvı faz karbonları için kullanılan aktif karbon kalitesinin bir ölçüsüdür. Karbonun ne kadar iyot gidereceğini görmek için yapılan bir testtir.

Karbon Göz (Mesh) Boyutu Nedir

Granüllerin boyutunun bir ölçüsüdür. Bir aralıktır. Örneğin, 8×30, en büyük parçacıkların 1/8 inç ve en küçük parçacıkların 1/30 inç olduğunu belirtir. 8×30, granül boyutlarının 1/8 inç ile 1/30 inç arasında olacağı bir aralığı ifade eder. Daha büyük göz boyutlu karbonlar, daha az basınç düşüşü olduğu için hava arıtımı için kullanılır. Parçacık ne kadar küçükse, basınç düşüşü o kadar büyük olur. Su uygulamaları daha fazla temas süresi gerektirir ve bu nedenle kirleticiler aktif karbonun yüzey alanıyla neredeyse her zaman temas halinde olacak şekilde daha küçük parçacıklar kullanılır.

Karbon Nem İçeriği Nedir

Tipik olarak paketlendiği gibi ölçülen, aktif karbondaki su miktarının ölçüsüdür.

Peletlenmiş Aktif Karbon Nedir

Biçimli, silindirik karbon peletleri. Genellikle kömür parçaları halinde çıkarılır, toz haline getirilir ve kömür katranı veya petrol katranı bağlayıcı ile peletler halinde oluşturulur. Düşük akışlı ve düşük basınç düşüklü uygulamalar için kullanılır.

Karbon pH’ı Nedir

Asidik (0) -> Nötr (7) -> Bazik (14). pH, bir kimyasalın çözünürlüğünü etkiler, ancak yalnızca 2 veya 12 gibi çok büyük bir pH değeri büyük bir endişe kaynağıdır. Suda çözünür kül nedeniyle sıvı faz uygulamalarında pH yükselir. Kül içeriği ne kadar yüksekse, pH o kadar yüksek olur. Kömürün daha fazla külü olduğundan, pH’da daha yüksek bir başlangıç artışı olacaktır. Genel bir kural olarak, nötr (7.0) değerinin üzerindeki her pH birimi için karbon yatağının boyutunu yüzde yirmi artırmaktır.

Karbon Gözenek Yapısı Nedir

  • Mikrogözenek: 100 Å’ye kadar (< 1 nm)
  • Mezogözenek: 100-5000 Å arası (1-500 nm)
  • Makrogözenek: 5000 Å’den büyük (> 500 nm)

Toz Aktif Karbon Nedir

Toz halindeki aktif karbon. Genellikle su fazı uygulamalarında kullanılır. 100-325 mesh boyutlarında, 0,147 mm’den daha küçüktür. Kömür, hindistan cevizi kabuğu veya ahşap bazlı olabilir.

Karbon Basınç Düşüşü Nedir

Hava, karbondan geçerken hızındaki düşüş miktarı. Basınç düşüşü ne kadar azsa o kadar iyidir. Bu, aslında sadece 30-60 ft/min yüzeysel hızda doğrudur. Aktif karbon parçacıkları ne kadar küçükse, basınç düşüşü de o kadar büyük olacaktır. 12×40, 8×30’dan daha büyük bir basınç düşüşüne sahip olacaktır. Daha düşük sıcaklıklar, suyun daha yoğun olması nedeniyle basınç düşüşünü artırır.

Yeniden Etkinleştirilmiş Karbon Nedir

Kullanılmış ve karbonun tekrar kullanılabilmesi için kirleticilerin uzaklaştırılması/kaldırılması amacıyla döner fırında aşırı ısıtılan karbon. Yeniden etkinleştirme işlemi, karbonun %80’e kadar etkinliğini geri kazanabilir. Yeniden etkinleştirilmiş karbon, birçok uygulamanın arıtılması için daha ucuz bir seçenektir. Yeniden etkinleştirilmiş karbonun kullanılamayacağı tek uygulama gıda sınıfı uygulamalardır.

Karbon Yüzey Alanı Nedir

Aktif karbon, aldatıcı derecede devasa bir yüzey alanına sahiptir. Üretim süreci sırasında, büyük bir iç gözenek yapısı oluşturmak için aşırı ısıtılır. Kirleticiler, aktif karbonun yüzeyine adsorbe olur veya yapışır. Gözenek yapısını çıplak gözle göremezsiniz, ancak bir sünger gibi görünürler.

Karbon Sıcaklık İlişkisi

Sıcaklık 90°F’ye ulaştığında karbon, kirleticileri giderme etkinliğini kaybetmeye başlar. Yaklaşık 120°F’de karbon etkili bir şekilde çalışmaz. Sıvı kaynama noktasına ulaştığında karbon hiç çalışmayacaktır.

Günlük yaşamımızda farkında olmadan kullandığımız birçok ürünün arkasında sessiz bir kahraman yatar: Aktif karbon. Peki, aktif karbon nedir ve neden bu kadar önemlidir? Bu blog yazısında, aktif karbonun gizemli dünyasına dalacak, ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hayatımızdaki yerini keşfedeceğiz.

Aktif Karbonun Sırrı: Gözenekli Yapısı

Aktif karbon, kömür, odun veya hindistan cevizi kabuğu gibi doğal malzemelerin yüksek sıcaklıkta işlenmesiyle elde edilen, inanılmaz derecede gözenekli bir malzemedir. Bu gözenekler, aktif karbonun yüzey alanını olağanüstü boyutlara çıkararak bir gram aktif karbonun bir futbol sahası büyüklüğünde bir yüzey alanına sahip olmasını sağlar. İşte bu devasa yüzey alanı, aktif karbonun kirleticileri yakalama ve tutma yeteneğinin sırrını oluşturur.

Aktif Karbonun Çalışma Prensibi: Adsorpsiyon

Aktif karbonun kirleticileri yakalama süreci, “adsorpsiyon” olarak adlandırılır. Bu süreçte, kirletici moleküller aktif karbonun yüzeyine yapışır ve orada hapsolur. Bu sayede, su veya hava gibi ortamlardan zararlı maddeler uzaklaştırılır. Aktif karbon, klor, ağır metaller, organik kimyasallar, kötü kokular ve hatta bazı bakterileri bile adsorbe edebilir.

Aktif Karbonun Hayatımızdaki Yeri

Aktif karbon, günlük hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkar. İşte aktif karbonun kullanıldığı bazı önemli alanlar:

  • Su Arıtma: Evlerimizdeki su filtreleri, belediye su arıtma tesisleri ve endüstriyel su arıtma sistemlerinde aktif karbon filtreler yaygın olarak kullanılır. Bu filtreler, suyun tadını ve kokusunu iyileştirirken aynı zamanda sağlığımızı tehdit eden kirleticileri de giderir.
  • Hava Temizleme: Aktif karbon filtreler, evlerimizdeki ve iş yerlerimizdeki hava temizleyicilerde, klima sistemlerinde ve endüstriyel tesislerdeki baca gazı arıtma sistemlerinde kullanılır. Bu filtreler, havayı temizleyerek alerjenleri, toksinleri ve kötü kokuları giderir.
  • Tıp: Aktif karbon, zehirlenme vakalarında acil müdahale olarak kullanılır. Zehirli maddeleri adsorbe ederek vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • Gıda Endüstrisi: Şeker rafinasyonu, alkollü içeceklerin berraklaştırılması ve bazı gıda ürünlerinin renklendirilmesi gibi işlemlerde aktif karbon kullanılır.

Aktif Karbon: Geleceğin Malzemesi

Aktif karbon, çevre dostu ve sürdürülebilir bir malzemedir. Yeniden etkinleştirilebilir ve tekrar kullanılabilir olması, aktif karbonu geleceğin en önemli malzemelerinden biri haline getirir. Özellikle su kıtlığı ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlarla mücadelede aktif karbonun önemi daha da artacaktır.

Aktif karbon, hayatımızın birçok alanında sessizce çalışan, ancak son derece önemli bir malzemedir. Suyu ve havayı temizlemek, zehirlenmeleri tedavi etmek ve gıda üretimini iyileştirmek gibi birçok alanda aktif karbonun gücünden yararlanıyoruz. Gözenekli yapısı ve adsorpsiyon yeteneği sayesinde aktif karbon, sağlığımızı ve çevremizi korumada önemli bir rol oynuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber Bültenine Kaydolun

30.000+ Aboneye katılın ve her Cumartesi yeni bir indirim kuponu kazanma hakkı yakalayın…

Adres

Ragıp Tüzün Caddesi No: 351 Yenimahalle Ankara / Türkiye

Bize Ulaşın

0505 072 18 18

iletisim@paglia.com.tr

Uygulamayı şimdi indirin!

google-play
app-store
Paglia Logo
Paglia Water, yüksek kaliteli filtreler, su arıtma cihazları, su arıtma yedek parçaları ile Türkiye’deki en iyi online su arıtma mağazası olmaktan gurur duymaktadır …

Bilgi

Kategoriler

Hizmetlerimiz

Ödeme Sistemlerimiz:

Telif Hakkı © 2023 Paglia. Her hakkı saklıdır.
X
Add to cart